jalostetun ja kierrätetyn maa-aineksen toimittaminen

Joustava lähtevien ainesten ja kuljetusten hallinta

Älykäs kiertotalousratkaisu automatisoi koko prosessin ainesten tuottajalta vastaanottajalle. ​

Esimerkkejä erilaisista ainesten toimituksista:​

 • Uuden aineksen toimittaminen ​
 • Jalostetun aineksen toimittaminen ​
 • Kierrätetyn uusiokäyttöaineksen toimittaminen ​


Kiertotalousratkaisu on tehty helppokäyttöiseksi kaikille prosessin osapuolille, vastaanottajille, kuljetusliikkeille, kuljettajille, tuottajille ja toimeksiantajille.​

Monipuolinen kiertotalousjärjestelmä mahdollistaa mm.​

 • automaation avulla joustavat aukioloajat, jopa 24/7,​
 • reaaliaikaisen tilannekuvan kustakin toimituskohteesta,​
 • sähköiset kuorma- ja siirtoasiakirjat,​
 • toimitusalueen kapasiteetin määrittelyn, jolloin järjestelmä seuraa reaaliaikaisesti ja automaattisesti alueen menekkiä ja ilmoittaa, kun tietty menekkitaso saavutetaan,​
 • reaaliaikaisen, monipuolisen ja yksilöllisen BI-raportoinnin vapaavalintaiselta aikajaksolta kuten esim.​
  • lähteneiden kuormien määrä (tuote, kpl, tn, m3, €)​
  • lähteneiden maa-ainesten jakauma (tuote, tn, m3, €)​
  • kuljetusaika per kuorma ja tuote verrattuna vastaanottopisteen etäisyyteen​
  • toimitetut kuormat per vastaanottopiste (tuote, tn, m3, €),
 • tietojen automaattisen lähetyksen laskutusjärjestelmään,​
 • järjestelmän käytön 24/7 kaikilla päätelaitteilla – myös mobiililla.​

loppusijoittaminen

Tuottaminen

uusiokäyttö

välivarastointi

Tuottaminen

välivarastointi

uusiokäyttö

loppusijoittaminen

Asiantuntijamme kertoo mielellään lisää