Maa- ja kierrätysaineksen ja lumen vastaanotto

Tehokas saapuvien ainesten ja niiden kuljetusten hallinta

Älykäs kiertotalousratkaisu automatisoi koko prosessin ainesten tuottajalta niiden vastaanottajalle oli kyseessä

 • maamassojen vastaanotto
 • lumen vastaanotto
 • purkujätteen vastaanotto ja kierrätys
 • pilaantuneen maa-aineksen vastaanotto ja kierrätys (PiMa)

Prosessi tehostaa ainesten vastaanottoa olipa kyseessä saapuvien ainesten loppusijoitus, uusiokäyttöön jalostus tai välivarastointi.
Kiertotalousratkaisu on tehty helppokäyttöiseksi kaikille prosessin osapuolille, vastaanottajille, kuljetusliikkeille, kuljettajille, tuottajille ja toimeksiantajille.

Monipuolinen kiertotalousjärjestelmä mahdollistaa mm.

 • automaation avulla joustavat aukioloajat, jopa 24/7,
 • reaaliaikaisen tilannekuvan kustakin vastaanottokohteesta,
 • sähköiset kuorma- ja siirtoasiakirjat,
 • vastaanottoalueiden kapasiteettien reaaliaikaisen seurannan ja automaattisen ilmoituksen, kun tietty täyttöastetaso saavutetaan,
 • reaaliaikaisen, monipuolisen ja yksilöllisen BI-raportoinnin vapaavalintaiselta aikajaksolta kuten esim.
  • saapuneiden kuormien määrä (tuote, kpl, tn, m3, €)
  • saapuneiden maa-ainesten jakauma (tuote, tn, m3, €)
  • saapuneiden kuorma-autojen päästöluokituksen jakauma,
 • tietojen automaattisen lähetyksen laskutusjärjestelmään,
 • järjestelmän käytön 24/7 kaikilla päätelaitteilla – myös mobiililla.

Loppusijoittaminen

Tuottaminen

uusiokäyttö

välivarastointi

Tuottaminen

välivarastointi

uusiokäyttö

Loppusijoittaminen

Asiantuntijamme kertoo mielellään lisää