talonrakennustyömaa

Automaattinen ja digitaalinen materiaalivirran hallinta

Älykäs kiertotalousratkaisu automatisoi koko prosessin talorakennustyömaalla: 

 • Pois vietävien ainesten ja kuljetusten hallinta
 • Uudelleen käytettävien ainesten, kuljetusten ja välivarastoinnin hallinta
 • Saapuvien ainesten ja kuljetusten hallinta

Kiertotalousratkaisu on tehty helppokäyttöiseksi kaikille prosessin osapuolille: vastaanottajille, kuljetusliikkeille, kuljettajille, tuottajille ja toimeksiantajille.

Monipuolinen kiertotalousjärjestelmä mahdollistaa mm.

 • uudelleen käytettävien ainesten reaaliaikaisen ja ennakoivan hallinnan eri työmaiden välillä
 • toimitusalueen kapasiteetin määrittelyn, jolloin järjestelmä seuraa reaaliaikaisesti ja automaattisesti alueen menekkiä ja ilmoittaa, kun tietty menekkitaso saavutetaan
 • vastaanottoalueiden kapasiteettien reaaliaikaisen seurannan ja automaattisen ilmoituksen, kun tietty täyttöastetaso saavutetaan
  reaaliaikaisen tilannekuvan kustakin kohteesta
 • sähköiset kuorma- ja siirtoasiakirjat
 • reaaliaikaisen, monipuolisen ja yksilöllisen BI-raportoinnin vapaavalintaiselta aikajaksolta kuten esim.
  • lähteneiden kuormien määrä (tuote, kpl, tn, m3, €)
  • lähteneiden maa-ainesten jakauma (tuote, tn, m3, €)
  • toimitetut kuormat per vastaanottopiste (tuote, kpl, tn, m3, €)
  • toimitettujen maa-ainesten jakauma (tuote, tn, m3, €)
  • uudelleen käytettävien maa-ainesten määrä per työmaa ja kaikki työmaat yhteensä (tuote, tn, m3, €)
 • tietojen automaattisen lähetyksen laskutusjärjestelmään,
 • järjestelmän käytön 24/7 kaikilla päätelaitteilla – myös mobiililla.

loppusijoittaminen

Materiaalin tuonti

materiaalin poisvienti

välivarastointi

Materiaalin tuonti

välivarastointi

materiaalin poisvienti

loppusijoittaminen

Asiantuntijamme kertoo mielellään lisää