väylÄrAkennustyömaa

suurten maamassojen hallinta automaatTisesti ja ympäristöystävällisesti

Älykäs kiertotalousratkaisu automatisoi koko prosessin väylärakennustyömaalla: ​

 • Pois vietävien ainesten ja kuljetusten hallinta​
 • Uudelleen käytettävien ainesten, kuljetusten ja välivarastoinnin hallinta​
 • Saapuvien ainesten ja kuljetusten hallinta​

 

Kiertotalousratkaisu on tehty helppokäyttöiseksi kaikille prosessin osapuolille, vastaanottajille, kuljetusliikkeille, kuljettajille, tuottajille ja toimeksiantajille.​

Monipuolinen kiertotalousjärjestelmä mahdollistaa mm.​

 • uudelleen käytettävien ainesten reaaliaikaisen ja ennakoivan hallinnan eri työmaiden välillä,​
 • toimitusalueen kapasiteetin määrittelyn, jolloin järjestelmä seuraa reaaliaikaisesti ja automaattisesti alueen menekkiä ja ilmoittaa, kun tietty menekkitaso saavutetaan,​
 • vastaanottoalueiden kapasiteettien reaaliaikaisen seurannan ja automaattisen ilmoituksen, kun tietty täyttöastetaso saavutetaan,​
 • reaaliaikaisen tilannekuvan kustakin kohteesta,​
 • sähköiset kuorma- ja siirtoasiakirjat,​
 • reaaliaikaisen, monipuolisen ja yksilöllisen BI-raportoinnin vapaavalintaiselta aikajaksolta kuten esim.​
  • lähteneiden kuormien määrä (tuote, kpl, tn, m3, €)​
  • lähteneiden maa-ainesten jakauma (tuote, tn, m3, €)​
  • toimitetut kuormat per vastaanottopiste (tuote, kpl, tn, m3, €)​
  • toimitettujen maa-aineste jakauma (tuote, tn, m3, €)​
  • uudelleen käytettävien maa-ainesten määrä per työmaa ja kaikki työmaat yhteensä (tuote, tn, m3, €),
 • tietojen automaattisen lähetyksen laskutusjärjestelmään,​
 • järjestelmän käytön 24/7 kaikilla päätelaitteilla – myös mobiililla.​

loppusijoittaminen

Materiaalin tuonti

Materiaalin poisvienti

välivarastointi

Materiaalin tuonti

välivarastointi

Materiaalin poisvienti

loppusijoittaminen

Asiantuntijamme kertoo mielellään lisää